Son Kullanıcı için
[onlyRepeat]

Dalmaçyalı Profiller

Isı yalıtım sisteminin uygulanmasına yardımcı olan köşe profilleri, damlalık profili, fuga profili, dilatasyon profili ve subasman profilinden oluşmaktadır.

[/onlyRepeat]