benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen İnternet Sitesi Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Bu internet sitesine erişerek, aşağıda yer alan İnternet Sitesi Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz.
1. Bu internet sitesinin sahibi ve işleticisi Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.’dir (“Betek”).
2. İnternet sitesinin genel görünümü ve dizaynı ile internet sitesinde kullanılan tüm bilgiler, metinler, resimler, grafikler, logolar, markalar ve ticari isimler de dahil tüm internet sitesi içeriğinin (“İçerik”) fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi münhasıran Betek’tir. İçerik, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.
3. Betek İçerik’i değiştirme veya bu internet sitesini veya herhangi bir bölümünü önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.
4. İnternet sitesine ilişkin olarak sunduğunuz geri bildirim veya tavsiyeler gizli olmayan ve mülkiyet dışı bilgiler olarak kabul edilir. Bu nedenle, Betek ile başka herhangi bir yazılı sözleşme yapmamışsanız dahi, bu şekilde sağladığınız geribildirimlerin veya tavsiyelerin tüm haklarını Betek’e devredersiniz.
5. Bu internet sitesi, Betek’in kontrolü altında olmayan üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Betek, üçüncü şahıs internet sitelerinin içeriğinden veya üçüncü şahıs internet sitelerindeki herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir.
6. Betek, bu yayını güncelleyerek herhangi bir anda bu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nı düzeltebilir veya değiştirebilir. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nın bazı hükümleri, bu internet sitesinin belirli sayfalarında açıkça belirtilen yasal uyarılar ile değiştirilebilir. Bu internet sitesini kullanarak, bu değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. En son kullanım koşullarını gözden geçirmek için düzenli olarak İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nın yer aldığı bölümü ziyaret etmeniz gerekmektedir.
7. 5651 Sayılı Yasa ve Yönetmelikleri gereğince internet sitesi ziyaretçisine ait IP adresi dâhil kişisel bilgiler saklanacaktır. Betek, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini, port bilgisini, web sitesi kayıtlarında bağlantı ve çıkış tarihi, saati, abonelik bilgilerini sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydedebilir.
8. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt, salgın hastalık vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı internet sitesindeki hizmetlerin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Betek hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
9. Betek gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda internet sitesine erişimi ve/veya hizmeti süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.
10. İnternet sitesine hiçbir şekilde hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme türünden zarar verme amaçlı saldırılar yapamaz, İnternet Sitesi'ni başka sitelere zarar verme amacıyla bu şekilde kullanamazsınız. İşbu maddeye aykırı hareket edilmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına ve bizzat sorumlu olacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
11. Bu internet sitesinin veya bu internet sitesinin içeriğinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü hasar, veri kaybı, kar kaybı ve benzeri hasar ve kayıplardan Betek sorumlu değildir.
12. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması halinde diğer hükümler etkilenmeyecektir. Geçersiz veya uygulanamaz hükümler yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde değiştirilerek ilgili hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği sağlanacaktır.
13. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak, doğacak her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı mercii münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.
Yukarıdaki İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, bize [email protected] adresinden e-posta yoluyla veya 444 1 222 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz.