SELECT * FROM tablo46 WHERE 1=1 ORDER BY ABS(sira) ASC >>> alias : social / tablo46
Dalmaçyalı | Dalmaçyalı Profiller
Son Kullanıcı için

Dalmaçyalı Profiller

Isı yalıtım sisteminin uygulanmasına yardımcı olan köşe profilleri, damlalık profili, fuga profili, dilatasyon profili ve subasman profilinden oluşmaktadır.