benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo
Dalmacyali

Profiller

Isı yalıtım sisteminin uygulanmasına yardımcı olan köşe profilleri, damlalık profili, fuga profili, dilatasyon profili ve subasman profilinden oluşmaktadır.
Video
Köşe Profili (Alüminyum) 2.5 m