benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo
Dalmacyali
DALMACYALI_BLOG_IMAGE

Enerji Verimliliği

Isı Yalıtım Kalınlığının Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkileri

22 Ocak 2024

1,5 dk

Özet

Isı yalıtımı, binalarda enerji tüketimini azaltarak ekonomik ve çevresel faydalar sağlar.

Türkiye'de yaklaşık 25 milyon konutun %70'inden fazlasında ısı yalıtımı bulunmamaktadır.

Isı yalıtım sistemleri uygulamasıyla ülkemizde yaklaşık 13-14 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir.

AB raporlarına göre binalar, toplam birincil enerji talebinin %40’ından ve enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaklaşık %36’sından sorumludur. Ülkemize ait 2022 yılı verileri incelendiğinde binaların, tüketilen enerjinin %32,7’sinden, sanayide tüketilen enerjiden 1 puan daha yüksek, sorumlu olduğu görülmektedir.
Dalmacyali Blog
Binalarda tüketilen enerjinin ise %80’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Isıtma ve soğutma sebebiyle tüketilen enerjinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, tüketim miktarlarının ekonomik ve çevresel etkilerinin düşürülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılardaki enerji tüketiminin düşürülmesindeki en büyük adımlardan biri ısıtma ve soğutma kaynaklı tüketimlerin azaltılmasına yönelik çalışmalardır. Bu tüketimlerin azaltılması için binalardaki ısı kayıp veya kazançları engellenmelidir. Yapılardaki ısı geçişinin en yüksek olduğu alanlar dış cephelerdir. Dış cephelerdeki ısı geçişinin önüne geçmek de ısı yalıtımı ile mümkün olmaktadır. Ancak Türkiye’deki yaklaşık 25 milyon konutun %70’inden fazlasında ısı yalıtımı bulunmamaktadır. ETICS olarak geçen dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemleri, birden fazla katmandan oluşan, levha türüne göre değişiklik gösteren, ısı kayıp ve kazançlarının önüne geçerek yapılarda termal konfor sağlamasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlayarak CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan sistemlerdir. Binaların tükettiği enerjinin %70’ini ithal eden ülkemizde, ısı yalıtım sistemleri uygulamasıyla yaklaşık 13-14 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu sistemlerde kullanılan levha kalınlıkları, TS 825 standardında belirtilen dört iklim bölgesinin U değerlerini karşılayacak şekilde belirlenir. Isı yalıtımında kilit rolü olan levhaların kalınlığı ile ısıl dirençleri doğru orantılıdır. Levha kalınlığıyla birlikte ısıl direncin de artmasıyla yapıdaki ısı geçişleri azaltılır. Yapının ısı kayıp veya kazancının düşürülmesiyle birlikte, ısıtma ile soğutma amacıyla gerçekleştirilen enerji tüketimi de azaltılmış olur.