benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo
DALMACYALI_BLOG_IMAGE

Isı Yalıtımı 101

Isı Yalıtımında Kalınlık ve NSEB: Enerji Tasarrufunda Bilinçli Adımlar

15 Ocak 2024

2 dk

Özet:

Doğru kalınlık, ısı kaybını minimize ederek enerji tasarrufunu maksimize eder.

Türkiye'de ısı yalıtımında kalınlık, TS 825 standartlarına göre belirlenir.

Kalınlık belirlenirken bölgenin iklimi, binanın tipi ve yalıtım malzemesi dikkate alınır.

Dalmacyali Blog

Isı Yalıtımında Kalınlığın Önemi Nedir?

Isı yalıtımı, binaların enerji verimliliğini artırmak ve ekonomik çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Doğru kalınlığa sahip bir ısı yalıtımı, ısı kaybını en aza indirerek enerji tasarrufunu maksimize eder. Bu durum, ısınma ve soğutma için harcanan enerji miktarını azaltır ve bu da maliyetlerin düşmesine ve çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.

Türkiye'de ise ısı yalıtımında kalınlık, TS 825 standartlarına göre belirlenmektedir. Bu standart, Türkiye'yi iklim koşullarına göre dört farklı bölgeye ayırmış olup, her bölge için önerilen farklı U değeri ve bu bağlamda levha kalınlıkları sunmaktadır. İstanbul gibi ılıman bir iklime sahip bölgelerde dış cephe ısı yalıtımı için önerilen kalınlık 5 cm iken, daha soğuk iklime sahip bölgelerde bu kalınlık 8 cm'ye kadar çıkabilmektedir.

Kalınlığın belirlenmesi için ise binanın bulunduğu bölgenin iklim koşulları, kullanım amacı ve yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Isı yalıtım kalınlığını artırmak, ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar, konforu artırır ve binanın ömrünü uzatır. Sonuç olarak, ısı yalıtımında doğru kalınlığın belirlenmesi, maksimum fayda sağlamak için önemlidir.

NSEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar) Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde yer verilen NSEB, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve kalan enerji talebini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayan binaları ifade eder. Türkiye'de 2023 yılında ilgili yönetmeliğe dahil edilen NSEB, binaların enerji kimlik belgelerinde belirli bir sınıfa ulaşmalarını zorunlu kılmaktadır.

NSEB’e göre, binalarda daha kalın ısı yalıtım sistemlerinin kullanılması gerekebilir. Örneğin, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sınıfı B olan bir binada, dış cephe ısı yalıtımı için önerilen kalınlık 10 cm'dir. Ancak, EKB sınıfı A olan bir binada bu kalınlık 15 cm'ye kadar çıkabilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen BEP-TR yazılımı, NSEB için gerekli olan U değeri (Isıl geçirgenlik) ve ideal levha kalınlıklarını hesaplamak için önemli bir araçtır. Bu yazılım, Türkiye'nin iklim koşulları ve enerji taleplerini dikkate alarak, binaların daha enerji verimli hale getirilmesine yardımcı olur.

Doğru kalınlıkta ısı yalıtımı kullanmanın önemi büyüktür. Gereğinden ince yapılan yalıtımlar, istenilen enerji verimliliği sağlanamaz ve yapılan yatırım beklenen tasarrufu sağlayamaz. Bu nedenle, TS 825 standartları ve NSEB göz önünde bulundurularak yapılan doğru kalınlıktaki ısı yalıtımı, binaların enerji performansını artırabilir ve uzun vadede maliyetleri düşürebilir.