Profesyoneller için

Hizmetlerimiz

Ücretsiz Enerji Kimlik Belgesi | Dalmaçyalı

Enerji kimlik belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Yüksek enerji performansına sahip enerji kimlik belgesi alınabilmesi için doğru Isı yalıtım kalınlığı ve sistemi seçilmelidir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 01.01.2020 tarihi itibari ile tüm yapılarda enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Enerji kimlik belgesi 10 yılda bir yenilenmelidir.


Enerji Kimlik Belgesi Nedir?


Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji ihtiyacının ve dolayısı ile enerji tüketim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği belgedir, dolayısı ile binanın enerji pasaportudur.


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların 2020 yılına kadar, 2011 sonrası yapılan yeni binaların ise iskân alma aşamasında Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması zorunludur.


Enerji Kimlik Belgesi nde binanın yıllık enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binada enerjinin tüketildiği diğer alanlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve “A, B, C, D, E, F, G” ile belirtilen ölçek dâhilinde sınıflandırılır.


“A sınıfı” en yüksek, G sınıfı” ise en düşük enerji verimliliği sınıfını temsil etmektedir. Ülkemizde TS 825 standardına göre ısı yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu “C sınıfı” dır. Ülkemizdeki “B sınıfı ve üstü” binalar, ağırlıklı olarak TS 825 standardında belirtilen minimum ısı yalıtım kalınlıklarından daha yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına sahip binalardır.


Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereği bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu sayede gerek bina sakinleri gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişiler binanın enerji tüketimi ve verimliliği hakkında bilgi sahibi olurlar.


Enerji Kimlik Belgesi ile binanın ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma sistemlerine ait tüketim değerleri ve bunların enerji sınıfı belirlenir ve beyan edilir.


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Sorgulama

Enerji Kimlik Belgenizin numarası ile Çevre Şehircilik Bakanlığı web sayfası üzerinden EKB’nizi kontrol edebilirsiniz.
ISI YALITIMI YAPTIRMAYI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?


Ücretsiz Keşif Hizmeti
/hizmetlerimiz/ucretsiz-enerji-kimlik-belgesi