benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo

Binanın Enerji Kimlik Belgesi’ni Ücretsiz Olarak Al​

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri ile ısıtma/soğutma kaynaklı enerji tüketimini azaltıyor ve binanızın enerji performansını gösteren Enerji Kimlik Belgesi’ni ücretsiz olarak teslim ediyoruz.​
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?​​
Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 01.01.2020 tarihi itibari ile tüm yapılarda Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi 10 yılda bir yenilenmelidir.
Ülkemizde TS 825 standardına göre ısı yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu “C sınıfı”dır. Yüksek enerji performansına sahip Enerji Kimlik Belgesi alınabilmesi için doğru ısı yalıtım kalınlığı ve sistemi seçilmelidir.
DALMACYALI_Enerji Kimlik Belgesi Nedir?​​

Örnek Enerji Kimlik Belgesi