benek
Blog ve Video
Yardım ve İletişim
Dalmacyali Logo
Dalmacyali

Sıkça Sorulan Sorular

Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan, hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak;
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhalarına Göz At
Dış cephe ısı yalıtımı işlemi binanın dışarıya bakan tüm yüzeylerine, bodrum katın dış duvarlarına ve tavana yapılmalıdır. Isı kaybını minimuma indirmek için pencerelere, kapı pervazlarına ve zemine de ısı yalıtımı yaptırılmalıdır.
Bu sorunun cevabı evet; ısı yalıtımı binaların ömrünü uzatır. Isı yalıtımı yapılmış bina, size daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Çünkü bu binalarda nem, küf ve rutubet oluşumu engellenir. Elbette, ısı yalıtımından bina sağlığı açısından da verim alabilmek için, işlemin mutlaka standartlara uygun, kaliteli ısı yalıtım malzemeleri ile yapılması gerekmektedir. Malzeme fiyatları düşürülerek ısı yalıtım maliyeti azaltılmaya çalışılırsa, uzun vadede ısı yalıtımından beklenen performans sağlanamayacaktır.
3 Adımda Isı Yalıtımını Keşfet
Standartlara uygun, kaliteli malzemelerle yapılmış doğru ısı yalıtımı işlemi, binanızdaki ısının dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayarak barınma şartlarınızı daha konforlu kıldığı gibi, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar. Isı yalıtımının binaya zarar verip vermediği, bu konuda sıkça sorulan sorulardan biridir. Isı yalıtımı, doğru yapıldığı takdirde binanıza zarar vermez. Aksine binanızın ömrünü uzatır.
Dış cephe ısı yalıtımı işleminin süresi binanın yüz ölçümüne, havanın koşullarına, yapının mimarisine ve işi yapan ekibin sayısına göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte standart bir ısı yalıtımı işleminin 35-40 gün kadar sürmesi öngörülmektedir.
İlgili kalite standartlarına uygun malzemeler ve alanında uzman bir ekip ile yapılan ısı yalıtımı işlemi, binanın ömrü boyunca ısı kaybını önler.
Binalarda kullanılan enerjinin %80’i ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. Bu enerjinin de büyük bir kısmı ısı yalıtımsız dış cepheler üzerinden kaybolmaktadır. Ancak dış cepheden yapılacak doğru bir ısı yalıtım sistemi uygulaması ile bu enerjiden tasarruf etmek mümkündür.
3 Adımda Isı Yalıtımını Keşfet
Kullanacağınız ısı yalıtım malzemesinin kalitesine, kalınlığına ve binanızın yapısına göre %60’a varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Amortisman süresi ise ısınmaya veya soğutmaya yönelik tükettiğiniz yakıt miktarına ve yakıtın türüne göre ortalama 3 ile 5 yıl arasında olacaktır.
3 Adımda Isı Yalıtımını Keşfet
İlk olarak ele alınması gereken konu binanızın yüksekliğidir. Eğer uygulama yapılacak bina 28,5 metreden yüksekse, binanın tamamına taşyünü ısı yalıtım sistemi uygulaması yapılması zorunludur. 6,5 – 28,5 metre arasındaki yapılarda pencere kenarlarına taşyünü yangın bariyeri uygulanması şartı ile EPS sistem uygulaması da yapılabilir. 6,5 metreden kısa binaların zeminden itibaren 1,5 metresinde hiç yanmaz (A1) malzeme kullanılmak şartı ile iki sistem de uygulanabilir.

EPS levhalar taşyünü levhalara oranla daha yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır. Bununla birlikte, Dalmaçyalı SW035 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası, 0,035 W/mK ısı iletkenlik değeriyle taşyünü ürün grubu için oldukça iyi bir ısı iletkenlik değerine sahiptir. Bu sebepten ikinci olarak ele alınması gereken konu, ısı yalıtım sisteminden beklenen faydalardır. Eğer ısı yalıtım sisteminden beklenen yüksek bir ısı yalıtım performansı ile birlikte iç ortamda termal konforu artırmak ise EPS sistem kullanılabilir. Isı yalıtım sisteminden beklenen yüksek ısı yalıtım performansı ve termal konforla birlikte daha yüksek bir yangın dayanımı ise taşyünü sistem tercih edilmelidir.
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemlerini İncele
Isı köprülerinin engellendiği tam bir ısı yalıtım performansının sağlanabilmesi için ısı yalıtım sistem uygulamaları yapının dışından ve tamamına uygulanmalıdır. İçeriden yapılan uygulamalarda yoğuşma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebepten ısı yalıtım uygulamalarının binanın dışından yapılmasını önermekteyiz.
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemlerimizi oluşturan ürünler su iletim değeri düşük, su buharı iletim (nefes alabilirlik) değeri ise yüksek olacak şekilde tasarlanırlar. Bu sebepten ısı yalıtım sistemlerimiz duvarların nefes almasına engel olmaz.
Isı yalıtımından beklenen performansın sağlanabilmesi için, ısı yalıtım uygulamasının ısı yalıtım levhalarıyla birlikte sistem olarak yapılması gerekmektedir. Isı yalıtım sistemlerinde ısı yalıtımını sağlayan, levhalardaki şişirilmiş boncukların içerisindeki hava boşluklarıdır. Bu sayede levha kalınlığı ne kadar artarsa o kadar iyi bir yalıtım performansı elde edilir. Fileli sıva uygulamaları ile ilgili standartlara uygun yalıtım kalınlığı sağlanamayacağı gibi, yapı itibariyle yüksek bir ısı yalıtım performansı da elde edilemeyecektir.
TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve BEP - Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ısı yalıtımı yaptırılırken uyulması gereken standart ve yönetmeliklerdir.
Bu standart, binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar. TS 825 içinde il ve bazı ilçeler, bulundukları coğrafi konumun iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesi olarak sınıflandırılmıştır. Her derece-gün bölgesine göre, hesaplamalarda kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirlenmiştir. TS 825 ’de yıllık ısıtma enerjisi miktarı, yapının ısı kaybeden alanları toplamı (A top), ısıtılan brüt hacmi (V brüt) ve bulunduğu derece-gün bölgesine göre hesaplanır.
Yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar. Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, standartta belirtilen ısı geçirgenlik kat sayılarına (U) eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.
Isı yalıtımı yaptırırken malzeme seçimi çok önemlidir. Yüksek enerji sınıfına sahip bir bina elde edebilmek için bölgenin TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’na uygun kalınlıkta, birbirine uyumlu ve kaliteli malzemelerle, doğru bir ısı yalıtım sistemi uygulamasının yapılması gerekmektedir. Ayrıca ısı yalıtım sisteminde kullanılan levha kalınlığını yükselterek daha fazla enerji tasarrufu sağlamak da mümkündür.
Bölgene Uygun Isı Yalıtım Kalınlığını Öğren
Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-HY), BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m² başına düşen enerji tüketim miktarının ve buna bağlı olarak CO2 salımının nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır. BEP-TR, internet tabanlı bir yazılımdır. BEP Hesaplama Yönetimi sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfı belirlenecektir. Program, BEP Hesaplama Yöntemi üzerinden binaya uygun Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir.
Ücretsiz Enerji Kimlik Belgesi Hizmetimize Göz At
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir. Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının TS 825 standardında belirtilen sınır değerden küçük olması ve binayı dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeylerinin TS 825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılması gerekmektedir.
Binanın enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini işaret etmektedir. Örneğin; enerji sınıfı A olan bir binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması için harcanacak enerji miktarı, enerji sınıfı G olan binaya göre çok daha az olacağından bu bina alım-satım ve kiralamalarda tercih sebebi olacaktır. Dolayısıyla binanın satış ve kiralama fiyatını da direkt etkileyecektir.
Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinde meydana gelir. Dış cephenize uygulanacak doğru ısı yalıtım sistemi ile %60’a varan oranda enerji ve yakıttan tasarruf sağlanır. Bu bağlamda bakıldığında binanızın enerji sınıfını iyileştirmek için dış cephenize ısı yalıtımı yaptırmak en etkili ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.
Teknik anlamda doğru uygulama, sistem performansını ve ömrünü doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple Dalmaçyalı olarak verdiğimiz eğitimlere katılıp başarılı olmuş ve yetkili uygulayıcı belgesi almış uygulamacıları tavsiye ediyoruz. Ücretsiz Isı Yalıtımı Keşif Hizmeti’mize başvurduğunuzda dilerseniz sizi teknik personelimize yönlendirebilir ve bulunduğunuz bölgeye en yakın uygulama hizmeti veren bayilerimiz ile temasınızı sağlayabiliriz. Ayrıca Satış Noktalarımız’dan size en yakın bayimize ulaşabilirsiniz.
Satış Noktalarımızı Gör
Boya, sıva gibi düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle, ısı yalıtımı uygulamalarından beklenen yüksek performansa ulaşılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük ve standartlara uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Bir ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, yalıtım performansı da artar.
Gaz beton, her türden tuğla ve bims blok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamazlar. Genel hatları ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arka tarafında bulunan ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi yaklaşık 50 farklı üründen oluşur ve maliyeti, sistem içinde hangi ürünleri kullanacağınıza göre değişecektir. İşçilik maliyetleri ise bölgesel olarak uygulamanın büyüklüğüne ve cephe mimarisine göre değişkenlik göstermektedir. Kesin fiyat teklifi için teknik personelimizin yönlendirmesi ile uygulayıcı bayilerimiz tarafından binanızın görülmesi ve bölgenize uygun kalınlıkta, size en uygun ısı yalıtım sistemi tercihinizin belirlenmesi gerekmektedir.
Ücretsiz Isı Yalıtımı Keşif Hizmetine Başvur
Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Değeri ne kadar küçükse, o malzeme ısıyı o kadar az iletir.
Malzemelerin ısı yalıtım değerini karşılaştıran bir tek kriter ısı iletkenlik katsayısı (λ) değildir. Bir ısı yalıtım malzemesinin performansı kullanılacağı kalınlıkla da doğru orantılıdır. Isıl direnç (R) değeri, kullanılan yalıtım malzemesinin performansı ve diğer malzemeler ile kıyası konusunda bizlere en net bilgiyi veren kriterdir. Isıl Direnç; bir malzemenin iki ortam arası ısı geçişine karşı göstermiş olduğu direnç olarak tanımlanır. Bu değer ne kadar büyük ise o malzeme ısı geçişine karşı daha fazla direnç gösterir. Sizlere ısı yalıtım amacı ile sunulan tüm ürünleri bu özellikleri ile değerlendirerek, ürünlerin yalıtım performansları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesi ile oluşan bir yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. U değeri, malzemelerin ısı iletim katsayısı (λ) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığa bağlıdır. U değeri ne kadar küçük olursa, ısı kaybı o kadar az olur.
Öncelikle bu gibi binalarda hasar tespitinin uzmanlar tarafından yapılmış olması, uygunluk raporunun alınmış olması çok önemlidir. Isı yalıtımı uygulamasına uygun görülen binalarda, tamir harçlarıyla yapılacak doğru uygulamalar sonrasında ısı yalıtımı uygulaması yapılabilir.